Een bekend adagium in het bedrijfsleven is dat strategie komt voor structuur. Dit principe geldt ook voor onze club. Het kernachtig uitdrukken van een strategie wordt meestal weergegeven in een missie of beleidsverklaring. De missie staat voor de “raison d’être” van een organisatie (waarom bestaan we en hoe kunnen we blijven bestaan, wie zijn we en wie willen we zijn?). Een goed gedefinieerde missie werkt als een onzichtbare hand die richting geeft aan de verschillende belangenpartijen (stakeholders) binnen een organisatie.

Op vraag van de raad van bestuur heeft Censydiam (een gereputeerd marktonderzoekbureau) in 2007 een uitgebreide enquête onder onze leden gehouden. Deze enquête had tot doel de sterke en zwakke punten van onze club, de profielen en de verwachtingen van onze leden, en de graad van tevredenheid over een aantal punten in kaart te brengen. De synthese van deze enquête heeft geleid tot de formulering van onze missie:

“Rinkven wil haar leden en bezoekers een kwaliteitsvolle sportieve en sociale beleving van golf aanbieden op een uitdagend terrein en een aangepaste infrastructuur, binnen een familiale clubsfeer, met respect voor milieu en natuur, golfetiquette en fairplay, en met eerbied voor ieders cultuur.

Kwaliteitsvol betekent oog voor een service gerichte omgeving, 7 dagen op 7, met een optimale bespeelbaarheid van het terrein. Sociaal staat voor vriendschap en gezelligheid, met een goede balans tussen sport en ontspanning. Een uitdagend terrein is een goed onderhouden terrein, waarbij wordt gestreefd naar een continue kwaliteitsverbetering binnen een natuurlijk en rustgevend kader, met voldoende uitdagingen voor de sportieve golfer en voldoende afwisseling voor de recreatieve golfer. Een aangepaste infrastructuur staat voor een goed onderhouden parking, caddy house en practice, kleedkamers, en een gezellig clubhuis met alle faciliteiten.