Rinkven International Golf Club
Sint-Jobsteenweg 120
2970 Schilde
Tel: +32 3 380 12 80

Voor reservaties of vragen over beschikbaarheid van de banen: balie@rinkven.be

Voor de organisatie van een wedstrijd, charity of corporate day: sport@rinkven.be

Berichten over uw deelname aan een wedstrijd: balie@rinkven.be. Op deze manier zal u zo snel mogelijk de wedstrijdadministratie kunnen bereiken en kunnen wijzigingen worden opgevangen.

Algmene informatie: balie@rinkven.be

Boekhouding: boekhouding@rinkven.be

Informatie in verband met lidmaatschap: leden@rinkven.be

Marketing, communicatie en events: communicatie@rinkven.be

Restaurant: management@37thhole.be

Contact