Beste leden, om u sneller en eenvoudiger te woord te kunnen staan en actie te kunnen ondernemen op jullie meldingen, hebben wij de werkwijze aangepast. U kunt uw meldingen rechstreeks sturen aan meldpunt@rinkven.be.

Deze komen bij ons secretariaat terecht zodat er snel actie ondernomen kan worden door de juiste afdeling en jullie vragen of opmerkingen adequate aandacht krijgen.