Beste leden, om u sneller en eenvoudiger te woord te kunnen staan en actie te kunnen ondernemen op jullie meldingen, hebben wij de werkwijze aangepast. U kunt uw meldingen rechstreeks sturen aan meldpunt@rinkven.be. Wij behandelen deze ten allen tijde met de nodige zorg en discretie.

Het Rinkven Team neemt alle meldingen maandelijks onder de loep. De antwoorden bundelen we telkens en geven we op deze pagina een permanente plaats.


Q&A Meldpunt Meldingen

Beste leden,

Gelieve hierbij de antwoorden terug te vinden op de meldingen die we in de loop van de maand januari 2024 hebben ontvangen:

 • Terreinconditie: Banen gesloten en enkel draagtassen toegestaan

Graag verwijzen we hiervoor opnieuw naar het meldpunt antwoord van december 2023. De greenkeepers dragen heel veel zorg voor ons terrein en nemen indien het hoogst noodzakelijk is beslissingen om het terrein zo goed mogelijk te beschermen. Door de vele regenval en vorst gaat het verder dan enkel natte plekken. De bodem (net onder het gras) is zo verzadigd met water dat er toch schade kan ontstaan ondanks dat het niet nat lijkt.

Buggy’s of trolleys worden dan ook niet toegelaten als de terreincondities het niet kunnen verdragen. Vandaar dat het rond deze periode in het golfseizoen enkel mogelijk is om te golfen met een draagtas. Mobicarts of handicarts mogen momenteel in gebruik genomen worden door personen die in het bezit zijn van een European Disability Card of personen met een mindervalide parkeerkaart.

 • Wandelende leden op de wandelpaden terwijl er spelende leden op een hole zijn

In principe mag elk Rinkvenlid wandelen waar hij of zij graag wenst te wandelen op onze wandelpaden. Tijdens de barre winterdagen wordt dit meer gedaan, gewoon genieten van de prachtige natuur. Waak echter te allen tijde over uw eigen veiligheid als er spelende leden zich op een hole bevinden. Wandelt u voorbij een hole, hou dan voorzichtig in de gaten of u geen hinder veroorzaakt of in de richting wandelt waar een golfbal u zou kunnen raken. Waarschuw als golfer een onoplettende wandelaar. Hier rekenen we op de goede wil en oplettendheid van zowel de wandelaars op Rinkven als van de spelende leden.


Beste leden,

Gelieve hierbij de antwoorden terug te vinden op de meldingen die we in de loop van de maand december 2023 hebben ontvangen:

 • Terreinconditie: Enkel draagtassen toegestaan

De greenkeepers dragen heel veel zorg voor ons terrein en nemen op dit moment beslissingen om het terrein zo goed mogelijk te beschermen. Door de vele regenval gaat het verder dan enkel natte plekken. De bodem (net onder het gras) is zo verzadigd met water dat er toch schade kan ontstaan ondanks dat het niet nat lijkt.

Voor de organisatie van wedstrijden op zulke momenten gaan we dan ook intern bekijken of sommige niet sequentieel kunnen worden gemaakt in plaats van shotgun.


Beste leden,

Gelieve hierbij de antwoorden terug te vinden op de meldingen die we in de loop van de maand november 2023 hebben ontvangen:

 • Bladblazers op Rinkven

Het bosrijke karakter van Rinkven leidt tot een geborgen en rustig speelterrein, maar het bos heeft helaas ook zijn nadelen. In de herfst vallen alle bladeren van de bomen. Om te verhinderen dat het gras eronder verstikt en de bodem te modderig wordt moeten deze bladeren op hopen geblazen en opgeraapt worden. Enkele weken per jaar klinkt dus op Rinkven het lawaai van bladblazers voor deze werken. Als onderdeel van de duurzame transitie van de club bekijkt Rinkven de mogelijkheid elektrische bladblazers aan te schaffen. Helaas zijn deze toestellen vandaag nog niet krachtig genoeg of hebben niet voldoende batterijleven voor de grote hoeveelheden bladeren die tijdens het herfstseizoen vallen.

Een extra hindernis voor de greenkeepers is het natte weer. Door de zachte bodem zijn ze niet in staat overal op het terrein te werken, dus worden hun werken geconcentreerd op de droogste en meest begaanbare stukken. Dit zijn natuurlijk ook de delen van de baan die in deze omstandigheden opengesteld worden voor de golfers.

 • B-tarief voor buitenlandse spelers

Het B-tarief voor buitenlandse golfers is een beslissing geweest van het bestuursorgaan van Rinkven. Deze beslissing is er gekomen omdat men in het buitenland niet werkt met A, B en C clubs, waardoor het onmogelijk te achterhalen is of iemand van een volwaardige club lid is (noch kunnen we in de buitenlandse data-base).  Om misbruiken te voorkomen (die er jammer genoeg veelvuldig zijn) zijn we genoodzaakt om dan 1 tarief toe te passen.

 • Driving op de practice

Gedurende de winterperiode is er op Rinkven geen graspractice beschikbaar om met de driver te slaan vanop hogere tees. De graspractice op de driving range werd al verschillende jaren achter elkaar niet geopend tijdens de winterperiode. Dit wordt bewust gedaan om schade te voorkomen en zodat de graspractice zich kan herstellen na de zomerperiode.

We gaan echter intern overleggen of er geen kleine gereserveerde zone kan opengesteld worden waar men kan oefenen met de driver.

 • Aanduidingen naar de volgende hole

Sinds kort heeft Rinkven een grote bestelling gedaan van nieuwe bordjes voor op het terrein. Deze werden onlangs geleverd en aan de greenkeepers bezorgd. De greenkeepers gaan deze bordjes op de geschikte plaatsen ophangen en zijn dus volop bezig om hier hun werk van te maken. We vragen hiervoor nog even uw geduld.

 • Microfoons Clubhuis

De microfoons van het clubhuis worden per vergissing soms met elkaar verwisseld. Belangrijk om te weten is dat er een microfoon is van de Polyvalente ruimte en een microfoon van het terras en u de juiste microfoon dient te gebruiken voor de juiste ruimte. Een head set microsysteem aankopen lijkt ons enigszins niet veel makkelijker, deze kan je niet goed doorgeven aan een andere spreker.

Verder zijn we ons systeem aan het onderzoeken om te vereenvoudigen en bekijken we verschillende opties als mogelijke oplossingen.

 • Ground under repair zones

De Ground under repair zones zijn zones waar de ‘Grond in bewerking’ is. Dit is een plaats die aangegeven is als zijnde in reparatie of zodanig beschadigd voor het bespelen ervan. Reparatie is in deze zones nodig en binnen deze zones mag niet gespeeld worden. Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente golfregels. Hier kan u alle informatie vinden over wat u moet doen als u aan een Ground under repair zone komt. U mag uw golfbal hier droppen buiten de zone.


Beste leden,

Gelieve hierbij de antwoorden terug te vinden op de meldingen die we in de loop van de maand oktober 2023 hebben ontvangen:

 • Aanduiding vorm holes op teeboxen

Indien u op een teebox staat en graag de vorm van een hole of een schets van de hole wil bekijken, kan dit allemaal online geraadpleegd worden op de website van Rinkven via de onderstaande links. U klikt op “details” bij de nummer van de hole waar u staat.

South Course: https://www.rinkven.be/nl/golf/146/south-course/

North Course: https://www.rinkven.be/nl/golf/147/north-course/

We zullen in de toekomst bekijken of er aan teeboxen bordjes kunnen gezet worden waar de vorm van de hole op afgebeeld wordt.

 • Loopweg tussen Hole 4 en 5 op de South Course

Op de loopweg tussen hole 4 en hole 5 op de South Course zijn er inderdaad veel putten en het klopt dat deze weg toe is aan herstel. Onze greenkeepers zijn hier van op de hoogte en gaan er werk van maken.

 • TapWat Drinkwater Installatie in Caddyhouse

Het beheer en onderhoud van de TapWat drinkwater installatie wordt met de Caddymasters opgenomen. Zij zullen de nodige opleiding krijgen om de watertank te wisselen en zijn op de hoogte gebracht over het steeds droog en proper houden van de omgeving rond de installatie. Graag willen meegeven dat de TapWat installatie in het Caddyhouse wel momenteel een lek heeft, vandaar dat er soms water op de grond in de omgeving is. De leverancier is hier van op de hoogte en is momenteel een oplossing aan het zoeken.

 • Geen toilet-bordje aanwezig tussen NC Hole 14 en 15

Wij verwijzen hiervoor graag naar het antwoord van vorige maand.


Beste leden,

Gelieve hierbij de antwoorden terug te vinden op de meldingen die we in de loop van de maand augustus en september 2023 hebben ontvangen:

 • Parapluhouders Nieuwe Golf Trolleys

Ondertussen zijn we enkele weken verder nadat de nieuwe golf trolleys in gebruik werden genomen op Rinkven. Ze zijn niet alleen stijlvol, maar ook handig. En wij hebben ervoor gezorgd dat ze voldoen aan al jullie behoeften op de golfbaan door ze te voorzien van de nodige extra hulpmiddelen zoals de parapluhouder, de scorecard houder, de voetrem en de afneembare tassenhouder. Velen van onze leden hebben deze inmiddels al kunnen testen en zijn erg tevreden over de kwaliteit van de trolleys. Helaas hebben wij echter al moeten constateren dat een tiental golf trolleys hun parapluhouders ontbreken. Wij betreuren dit ten zeerste en kunnen hier absoluut geen begrip voor opbrengen. Wij zijn op dit moment aan het bekijken hoe we kunnen voorkomen dat dit nog gebeurd. Wij hopen dan ook dat jullie als Rinkvenleden, een goede huisvader zijn en mee waken over al onze materialen op de golfclub. Bedankt voor jullie medewerking, verantwoordelijkheid en begrip. 

 • Wachttijden op South Course, 8 augustus

Helaas waren er op 8 augustus lange wachttijden op de South Course en werden bepaalde flights niet doorgelaten door de flight voor hen. Door onverwachte omstandigheden was er die dag geen marshal aanwezig om alles in goede banen te leiden. De basisregel is echter dat u de flight achter zich doorlaat als ze sneller zijn dan je eigen flight. We begrijpen dat vriendengroepen die in flights achter elkaar spelen graag achter elkaar blijven spelen, maar ook hier geldt de regel om de flight achter u door te laten als deze flight sneller speelt.

 • Geen toilet-bordje aanwezig tussen NC Hole 14 en 15.

Wij zijn er van op de hoogte dat het niet goed zichtbaar is waar het toilet zich bevindt tussen Hole 14 en 15 van de North Course. Er wordt op dit moment aan gewerkt om een bordje op een zichtbare plaats op te hangen, van zodra het bordje is toegekomen zullen we het plaatsen.

 • Kunnen er niet meer wedstrijden onder de rubriek Clubdag georganiseerd worden

Momenteel merken wij dat er telkens weinig inschrijvingen zijn voor de Clubkesdag. Vanaf het moment dat we meer inschrijvingen binnenkrijgen zullen we ook meer wedstrijden organiseren.

 • Beschimmelde muren in de douches van de herenkleedkamer

Wij zijn ons er van bewust dat er enkele douches in de herenkleedkamer aangepakt moeten worden. Dit wordt op dit moment bekeken door onze technische medewerker. Wij vragen echter uw geduld omdat we deze situatie ten gronde willen aanpakken.


Beste leden,

Gelieve hierbij het antwoord terug te vinden op de meldingen die we in de loop van de maand juli 2023 hebben ontvangen:

 • Rookverbod

Het rookverbod is opgeheven en het is terug toegestaan om te roken. De risicofase "brandgevaar bos en heide Provincie Antwerpen" werd verlaagd naar CODE GROEN. Er is dus geen gevaar meer voor brand in bosgebieden of op het terrein. 


Beste leden,

Gelieve hierbij het antwoord terug te vinden op de melding die we in de loop van de maand juni 2023 hebben ontvangen:

 • Rookverbod

Het aanhoudende droge weer, de uitdrogende wind en de toenemende temperaturen zorgen voor een groter risico op brand. Sinds donderdag 8 juni is er een risicocode oranje in de Antwerpse natuurgebieden. Vanwege deze droogte en ter bescherming van de natuur geldt er daarom ook nog steeds een rookverbod over het volledige Rinkven terrein. Roken is enkel nog toegestaan op het terras van het restaurant The 37th Hole. Ook aan de ingang van het clubhuis is het niet meer toegestaan om te roken, de asbakken en peukenzuilen zijn er weggenomen. Van zodra het terug toegestaan is brengen wij onze leden hiervan op de hoogte.

Wij gaan er vanuit dat rokers weten hoe ze moeten omgaan met een sigaret in de natuur, maar toch hebben we al verschillende leden en bezoekers hierover moeten aanspreken. Gelieve uw mede-golfers er aub ook op te wijzen als zij op het terrein roken. Bedankt voor uw begrip en om hier verstandig mee om te gaan.


Beste leden,

Gelieve hierbij de antwoorden terug te vinden op de meldingen die we in de loop van de maanden april en mei 2023 hebben ontvangen: 

 • EDS Kaarten

Graag willen u nogmaals meedelen dat we een instructiefilmpje hebben uitgestuurd met allerlei handige tips en tricks voor het invoeren van de digitale EDS kaart. Gelieve hierbij nogmaals de link terug te vinden: HOW TO EDS Deel 2: Instructievideo - Rinkven Golfclub

Indien u moeilijkheden ondervindt met het ingeven van uw EDS kaart, gelieve contact op te nemen met de balie via balie@rinkven.be.

Wat met buitenlandse EDS Kaarten?

Sinds 1 april wordt er een kost aangerekend van 5 Euro als de scores van EDS kaarten handmatig moeten worden verwerkt aan de balie. Voor leden die een buitenlandse EDS kaart persoonlijk komen afgeven geldt dit ook. EDS kaarten die worden doorgestuurd vanuit een andere golfclub waar Rinkvenleden een wedstrijd hebben gespeeld zullen hier echter niet voor worden aangerekend.

 • Wat te doen bij een ‘no show’ tijdens een wedstrijd

Bij een ‘no show’ zonder verwittiging en zonder geldige reden zal de persoon in kwestie gesanctioneerd worden door de Club Captain. Een ‘no show’ leidt normaliter tot een inschrijvingsverbod voor enige competitie. Gelieve steeds te melden aan de captain op captain@rinkven.be wie de versteklatende persoon was. De Club Captain zal dan de persoon hiervan op de hoogte laten brengen.

 • Stand van zaken ‘Proefproject met honden op de baan’

Het hondenproefproject werd verlengd en zal aflopen op 10 juli 2023. Dit proefproject zal geëvalueerd worden vanuit verschillende invalshoeken. Effectieve klachten die wij ontvangen hebben tijdens deze periode worden mee in consideratie genomen tijdens deze evaluatie. Op basis van deze combinatie blijkt de positieve feedback voorlopig ruimschoots te winnen ten voordele van dit project.

 • Agendapunt ‘Varia’ op AV

Er zijn suggesties gekomen van leden om een agendapunt toe te voegen aan de AV, namelijk het agendapunt ‘varia’. Op het einde van de AV werd de melding gemaakt of er verschillende vragen en opmerkingen waren. Op dat moment kan u nog bepaalde zaken toevoegen. We nemen de suggestie echter mee bij de voorbereiding van de volgende AV.

 • Soudal Open Golftornooi op Rinkven Golfclub en de mogelijke hinder voor de leden

We doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te regelen dat Rinkvenleden gewoon kunnen golfen zolang als mogelijk tijdens deze periode. Verder zoeken wij steeds naar oplossingen zodat leden voordelig op andere plaatsen en golfclubs kunnen golfen, voor die ene week dat de baan dicht is. Ook krijgt u toegang tot de Soudal Open voor 4 dagen lang, met een persoon extra.

Graag willen we alle leden ook laten weten dat we ook positieve reacties krijgen op dit tornooi. We doen ons uiterste best om voor iedereen binnen de club de juiste balans te vinden en te doen hellen naar de positieve kant.  We kunnen enkel hopen op uw begrip.

 • Gebruik Fairway NC 9 tijdens Soudal Open

De weersomstandigheden waren niet zo evident tijdens de Soudal Open en jullie bezorgdheid begrijpelijk. Onze fairway is na de Soudal Open er vrijwel ongeschonden uitgekomen zoals u kan zien op onderstaande foto’s van dinsdag 16 mei. We hebben toen op een paar plaatsen schade vastgesteld en hebben deze specifieke plekken de juiste aandacht gegeven. Het herstel van deze plaatsen loopt goed, de graszoden zijn volop aan het genezen en er is nauwelijks nog iets te merken van de schade.

Om naar de fairway te rijden werd de rough gebruikt, dewelke er inderdaad erger aan toe was. Onze greenkeepers hebben er hun werk van gemaakt om deze zo snel als mogelijk weer op te knappen. Het herstel hiervan loopt goed, de graszoden zijn volop aan het genezen en er is nauwelijks nog iets te merken van de schade. Deze zone is nog steeds als G.U.R. gemarkeerd zodat deze uw golfspel niet kan hinderen.

Om eventuele misverstanden van de baan te helpen willen we van onze kant benadrukken dat we een weloverwogen beslissing hebben genomen in deze aanpak. We hebben de rough gebruikt als aanrijroute en de fairway om te parkeren. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kan u zich steeds tot de clubmanager richten.


Beste leden,

Gelieve hierbij de antwoorden terug te vinden op de meldingen die we in de loop van de maand maart 2023 hebben ontvangen:

 • Praktische info Soudal Open

Naar aanleiding van de vragen die we stilaan meer en meer krijgen van leden voor meer praktische informatie over Soudal Open, geven we graag mee dat jullie bezorgdheden en vragen binnenkort allemaal beantwoordt zullen worden. Het Rinkven team is volop in bespreking met Golazo, de organisatie van de Soudal Open. Alle praktische informatie betreffende de inkom, toegang, het weekprogramma, de parkeergelegenheden en eetgelegenheden zal weldra met alle leden in een nieuwsbrief meegedeeld worden. Het Rinkven team is alle details en informatie nog volop aan het verzamelen. 

 • Proefproject honden op de baan

Na het uitzenden van onze nieuwsbrief over het proefproject met honden op de baan, hebben we vrijwel meteen heel wat reacties mogen ontvangen van leden, zowel positief als negatief.

We willen benadrukken dat het een proefproject is en dat dit beslist is vanuit het bestuursorgaan. De afgelopen jaren hebben we van verschillende leden die hondenliefhebbers zijn de vraag gekregen waarom er geen honden toegelaten zijn op de Golf Club. Ook andere Golf Clubs in België proberen mee te zijn en laten, mits strikte regels, honden inmiddels toe op hun golfterreinen.

Enkel leden zullen deelnemen met hun hond en dat op maandag 20 maart, 27 maart, 3 april en 17 april. Er zullen dus vaste momenten geblokkeerd worden op Rinkven waarbij leden met hun viervoeter aanwezig zullen zijn. Golfen met de hond is op die dagen enkel toegestaan op de eerste negen holes van de competitiebaan. Dit is doelbewust beslist zodat de andere leden niet gestoord zullen worden. Tot slot willen we ook nog eens vermelden dat er een Marshal tijdens dit ganse proefproject aanwezig zal zijn en toezicht zal houden op het naleven van de vooropgestelde regels. Honden zijn ook niet toegelaten op de oefenfaciliteiten, de practice, het clubhuis, in het restaurant of op het terras.

Afhankelijk van de globale resultaten, zal het bestuur hierover een eindbeslissing nemen. Wij danken u alvast voor uw begrip en hopen met dit antwoord voldoende informatie te hebben gegeven.


Beste leden,

Gelieve hierbij de antwoorden terug te vinden op de meldingen die we in de loop van de maand februari 2023 hebben ontvangen:

 • Service en Wachttijden Restaurant The 37th Hole

Bij piekmomenten in het restaurant van The 37th Hole kunnen het wel eens lange wachttijden zijn. The 37th Hole probeert drukke momenten in te plannen en op zulke dagen genoeg personeel te voorzien. Echter, soms zijn er ook onvoorziene druktes of personeel dat wegens ziekte wegvalt, wat maakt dat kelners niet kunnen volgen met het opnemen van de bestellingen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Dit zijn soms moeilijk te voorziene omstandigheden.

 • Bestellen met de QR-code bij The 37th Hole

Om de service te optimaliseren en wachttijden te beperken is het vanaf nu mogelijk om aan uw tafel zelf een bestelling te plaatsen op uw Smartphone via de QR-code die op iedere tafel kleeft. Ook vanop het terras kan u een bestelling plaatsen.

Hoe werkt "zelf bestellen"?

 • Open de camera van je smartphone en richt deze op de QR code op je tafel.
 • Er komt een melding op je scherm om een website te openen. Klik op de melding.
 • De website gaat open met vermelding van je tafelnummer: klik op "bestelling starten"
 • Ga naar de drankjes of gerechten die je wil bestellen, ze zijn geordend in groepen zoals "warme dranken", "softs", "wijnen", enz...
 • Kies het aantal en druk op de groene bestelmand.
 • Als je alle bestellingen in je mandje hebt geplaatst kan je rechtsboven op je winkelmandje klikken. 
 • Je kijgt een overzicht van je bestelling, klik op "bestellen".
 • Je kan nu nog een fooi ingeven, eventueel en opmerking meegeven, verklaar je akkoord met de algemene voorwaarden en klik dan op "betalen".
 • Volg de betaal instructies en je bestelling komt er aan!

GOOD TO KNOW:  Vandaag kan je enkel betalen met je bankkaart/kredietkaart. Binnenkort kan je ook betalen met je ledenrekening.

 • Upgrade wifi

Op dinsdag 7 maart zal onze IT-partner een upgrade doen van het WIFI-systeem. Deze aanpassing zal een grote positieve impact hebben op ons WIFI-systeem. Mochten er toch nog opmerkingen zijn gelieve dit aan ons te laten weten, zodat we dit kunnen bekijken.


Beste leden,

Gelieve hierbij de antwoorden terug te vinden op de meldingen die we in de loop van de maand december en januari 2023 hebben binnengekregen:

 • GSM gebruik @ Rinkven

Tot onze grote spijt zijn de antennes die geplaatst waren om het GSM-signaal te versterken afgekeurd en mogen er geen andere geplaatst worden. De oplossing die we aanbieden, is bellen via de wifi. Dat is een goede oplossing die voor elke operator werkt. Dit werkt zowel voor uw uitgaande als inkomende telefoontjes in het clubhuis en geeft geen verschil in kwaliteit. Bellen via wifi vervangt de antennes, let wel op dat uw Wifi ingeschakeld staat. Aan de balie hebben we de info voorzien over hoe uw smartphone instellen zodat je via de wifi kan bellen in het clubhuis.

We kunnen u meedelen dat we momenteel in onderhandeling zijn met Telenet om binnenkort tot een degelijke oplossing te komen. Wij vragen hiervoor dus nog even uw geduld en voorlopig de bovenstaande methode te gebruiken om te bellen via de smartphone.

 • Pitchmarks blijven herstellen

Graag willen u nogmaals vragen steeds pitchmarks te blijven herstellen. We willen allemaal samen een mooie green blijven bespelen, laten we deze dan ook mooi proberen houden. Hertel steeds uw eigen pitchmarks als dit nodig is. Komt u andere pitchmarks tegen die aan herstelling toe zijn, toon uw goed hart dan en neem even de tijd om deze ook weer tip top in orde te maken.

 • Aanschuiven om te kunnen spelen

Door het ongelooflijk mooie herfstweer en de beperkte tijd door het winteruur is het de laatste tijd enkele malen voorgekomen dat er moest worden aangeschoven om te kunnen starten. Er zijn altijd 18 holes beschikbaar waar de leden zonder reserveren op kunnen starten en vragen jullie om meer gespreid te komen en niet allemaal tussen 11h00 en 14h00. Voor en na deze periode bestond de mogelijkheid om gewoon toe te komen en te starten.     

 • Ledenbaan en wedstrijdbaan

Rinkven heeft 2 x 18 holes waarvan er altijd 18 holes beschikbaar zijn voor de leden. Dit is de ledenbaan en hierop kunnen enkel onze leden met hun eventuele gasten (max 3) spelen. De andere baan is onze wedstrijd/greenfee baan, deze baan wordt voorbehouden voor de ledenwedstrijden, corporate days, groeps- en greenfeereservaties. Als er nog tijdsstippen beschikbaar zijn worden deze ook voor de leden opengezet om te reserveren.

 • Reservatie Wedstrijdbaan

Graag willen wij u er aan herinneren dat als u de wedstrijdbaan wil gebruiken, u deze moet reserveren. Leden die gereserveerd hebben merken soms dat de baan toch bezet is door leden die niet gereserveerd hebben, wat tot ergernis leidt. Gelieve te rekenen op elkaars integriteit en eerlijkheid. Reserveren kan nog perfect op het laatste moment via uw smartphone of aan de balie.

 • Reservatie niet competitiebaan

Vele leden vragen om ook terug het reservatiesysteem in te voegen op de ledenbaan zoals tijdens de COVID periode. Rinkven heeft gekozen voor het hybride systeem zoals het nu toegepast wordt, dit ook naar het verleden van de club toe waar er nooit moest gereserveerd worden. Nu zijn er uitzonderlijk enkele dagen geweest dat er moest aangeschoven worden om te kunnen starten, meestal verloopt dit systeem vlot. Mochten er in de toekomst moeilijkheden zijn, kunnen we dit terug bekijken.

 • Sluiten 9 holes tijdens de winterperiode

Heel veel vragen zijn ons toegekomen over het hoe en waarom sluiten van 9 holes tijdens de winterperiode. We zijn ons heel erg bewust van deze beslissing, en zullen voor onze leden altijd een volwaardige 18-holes (ledenbaan) ter beschikking hebben. Op wedstrijddagen (dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag) zal er geen 9 holes gesloten worden, de andere dagen worden er 9 holes gesloten van de wedstrijd/greenfeebaan en dit zullen afwisselend de 1ste en 2de 9 holes zijn.

Dit doen we om het terrein wat rust te geven en de greenkeepers de mogelijkheid te geven om geplande en noodzakelijke werken uit te voeren.

Jullie kunnen dus volop genieten om 18-holes te spelen. Onze greenkeepers doen hun uiterste best om het terrein op topniveau te houden 52 weken lang, en hebben hier ook steun van de natuur nodig om dit te kunnen verwezenlijken. Enkel zo helpen we onze banen om dag-in dag-uit in superconditie te liggen.

 • Zomergreens in de winter

We hebben van verschillende leden de vraag gekregen waarom de zomergreens niet altijd geopend zijn met dit weer. De Golf Course Superintendent beslist wanneer de zomer- of wintergreens geopend zijn. Wij proberen een goede balans te vinden in de bespeelbaarheid van de zomergreens in de winter. Echter moeten we altijd rekening houden met wat het weer toelaat. Op de zomergreens is er tevens veel nieuw gras aangelegd dat voorlopig voorzichtig bespeeld moet worden.

 • Kleine mankementjes op de baan

Ook ontvangen we regelmatig een melding van een mankementje aan de infrastructuur of voorziening op de baan, zoals bijvoorbeeld een plank die gebroken is bij een bruggetje of een hark die in een bunker ligt waar er een gat in is met een grote braam aan de kant. Blijf dit zeker melden net als de wespen nesten in het zomerseizoen, en vermeld er telkens duidelijk bij waar dit juist op de baan is. Zo kunnen wij dit aan de bevoegde personen melden en nemen zij dit snel ter harte zodat de herstelling of vervanging snel en correct is uitgevoerd. Enkele zaken kunnen niet onmiddellijk opgelost worden en dan wordt er naar de beste, soms tijdelijke oplossing gezocht om nadien zo snel mogelijk correct te herstellen of vervangen.

 • Opvulling oprijlaan

Samen met de collega van de technische dienst gaan we kijken wat de beste oplossing is, enkele gaten zijn al opgevuld als test en we wachten nu even af welk resultaat dit geeft. Zo kunnen we kijken wat de meest efficiënte oplossing is voor dit probleem.