Beste leden, om u sneller en eenvoudiger te woord te kunnen staan en actie te kunnen ondernemen op jullie meldingen, hebben wij de werkwijze aangepast. U kunt uw meldingen rechstreeks sturen aan meldpunt@rinkven.be.

Deze komen bij ons secretariaat terecht zodat er snel actie ondernomen kan worden door de juiste afdeling en jullie vragen of opmerkingen adequate aandacht krijgen.

 


Q&A Meldpunt Meldingen

Beste leden,

Gelieve hierbij de antwoorden terug te vinden op de meldingen die we in de loop van de maand december en januari 2023 hebben binnengekregen:

 • GSM gebruik @ Rinkven

Tot onze grote spijt zijn de antennes die geplaatst waren om het GSM-signaal te versterken afgekeurd en mogen er geen andere geplaatst worden. De oplossing die we aanbieden, is bellen via de wifi. Dat is een goede oplossing die voor elke operator werkt. Dit werkt zowel voor uw uitgaande als inkomende telefoontjes in het clubhuis en geeft geen verschil in kwaliteit. Bellen via wifi vervangt de antennes, let wel op dat uw Wifi ingeschakeld staat. Aan de balie hebben we de info voorzien over hoe uw smartphone instellen zodat je via de wifi kan bellen in het clubhuis.

We kunnen u meedelen dat we momenteel in onderhandeling zijn met Telenet om binnenkort tot een degelijke oplossing te komen. Wij vragen hiervoor dus nog even uw geduld en voorlopig de bovenstaande methode te gebruiken om te bellen via de smartphone.

 • Pitchmarks blijven herstellen

Graag willen u nogmaals vragen steeds pitchmarks te blijven herstellen. We willen allemaal samen een mooie green blijven bespelen, laten we deze dan ook mooi proberen houden. Hertel steeds uw eigen pitchmarks als dit nodig is. Komt u andere pitchmarks tegen die aan herstelling toe zijn, toon uw goed hart dan en neem even de tijd om deze ook weer tip top in orde te maken.

 • Aanschuiven om te kunnen spelen

Door het ongelooflijk mooie herfstweer en de beperkte tijd door het winteruur is het de laatste tijd enkele malen voorgekomen dat er moest worden aangeschoven om te kunnen starten. Er zijn altijd 18 holes beschikbaar waar de leden zonder reserveren op kunnen starten en vragen jullie om meer gespreid te komen en niet allemaal tussen 11h00 en 14h00. Voor en na deze periode bestond de mogelijkheid om gewoon toe te komen en te starten.     

 • Ledenbaan en wedstrijdbaan

Rinkven heeft 2 x 18 holes waarvan er altijd 18 holes beschikbaar zijn voor de leden. Dit is de ledenbaan en hierop kunnen enkel onze leden met hun eventuele gasten (max 3) spelen. De andere baan is onze wedstrijd/greenfee baan, deze baan wordt voorbehouden voor de ledenwedstrijden, corporate days, groeps- en greenfeereservaties. Als er nog tijdsstippen beschikbaar zijn worden deze ook voor de leden opengezet om te reserveren.

 • Reservatie Wedstrijdbaan

Graag willen wij u er aan herinneren dat als u de wedstrijdbaan wil gebruiken, u deze moet reserveren. Leden die gereserveerd hebben merken soms dat de baan toch bezet is door leden die niet gereserveerd hebben, wat tot ergernis leidt. Gelieve te rekenen op elkaars integriteit en eerlijkheid. Reserveren kan nog perfect op het laatste moment via uw smartphone of aan de balie.

 • Reservatie niet competitiebaan

Vele leden vragen om ook terug het reservatiesysteem in te voegen op de ledenbaan zoals tijdens de COVID periode. Rinkven heeft gekozen voor het hybride systeem zoals het nu toegepast wordt, dit ook naar het verleden van de club toe waar er nooit moest gereserveerd worden. Nu zijn er uitzonderlijk enkele dagen geweest dat er moest aangeschoven worden om te kunnen starten, meestal verloopt dit systeem vlot. Mochten er in de toekomst moeilijkheden zijn, kunnen we dit terug bekijken.

 • Sluiten 9 holes tijdens de winterperiode

Heel veel vragen zijn ons toegekomen over het hoe en waarom sluiten van 9 holes tijdens de winterperiode. We zijn ons heel erg bewust van deze beslissing, en zullen voor onze leden altijd een volwaardige 18-holes (ledenbaan) ter beschikking hebben. Op wedstrijddagen (dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag) zal er geen 9 holes gesloten worden, de andere dagen worden er 9 holes gesloten van de wedstrijd/greenfeebaan en dit zullen afwisselend de 1ste en 2de 9 holes zijn.

Dit doen we om het terrein wat rust te geven en de greenkeepers de mogelijkheid te geven om geplande en noodzakelijke werken uit te voeren.

Jullie kunnen dus volop genieten om 18-holes te spelen. Onze greenkeepers doen hun uiterste best om het terrein op topniveau te houden 52 weken lang, en hebben hier ook steun van de natuur nodig om dit te kunnen verwezenlijken. Enkel zo helpen we onze banen om dag-in dag-uit in superconditie te liggen.

 • Zomergreens in de winter

We hebben van verschillende leden de vraag gekregen waarom de zomergreens niet altijd geopend zijn met dit weer. De Golf Course Superintendent beslist wanneer de zomer- of wintergreens geopend zijn. Wij proberen een goede balans te vinden in de bespeelbaarheid van de zomergreens in de winter. Echter moeten we altijd rekening houden met wat het weer toelaat. Op de zomergreens is er tevens veel nieuw gras aangelegd dat voorlopig voorzichtig bespeeld moet worden.

 • Kleine mankementjes op de baan

Ook ontvangen we regelmatig een melding van een mankementje aan de infrastructuur of voorziening op de baan, zoals bijvoorbeeld een plank die gebroken is bij een bruggetje of een hark die in een bunker ligt waar er een gat in is met een grote braam aan de kant. Blijf dit zeker melden net als de wespen nesten in het zomerseizoen, en vermeld er telkens duidelijk bij waar dit juist op de baan is. Zo kunnen wij dit aan de bevoegde personen melden en nemen zij dit snel ter harte zodat de herstelling of vervanging snel en correct is uitgevoerd. Enkele zaken kunnen niet onmiddellijk opgelost worden en dan wordt er naar de beste, soms tijdelijke oplossing gezocht om nadien zo snel mogelijk correct te herstellen of vervangen.

 • Opvulling oprijlaan

Samen met de collega van de technische dienst gaan we kijken wat de beste oplossing is, enkele gaten zijn al opgevuld als test en we wachten nu even af welk resultaat dit geeft. Zo kunnen we kijken wat de meest efficiënte oplossing is voor dit probleem.

 • Honden niet toegelaten

Graag willen wij nog eens melden dat honden, groot of klein, helaas niet toegelaten zijn op Rinkven. Er bevindt zich bij het binnenrijden aan de slagboom een bordje “honden niet toegelaten”.