Rinkven wordt dagelijks geleid door een hecht team van golfliefhebbers. Naast onze vaste medewerkers kunnen we rekenen op verschillende vrijwilligers.

Erevoorzitter: Raymond Kilian
Voorzitter: Dimitri Rombouts
Ondervoorzitter Anso Thiré
Captain: Herman Boumans
Ladies Captain: Annemarie Van Hoof - Janssens
Seniors Captain: Michel De Gruyter 
Juniors Captain: Bart Van Hunsel
 Club Manager Vicky Kermans 
Golf Course Superintendent:
Head greenkeeper:

Derek Grendowicz
Paul Dillen

Sports administrator: Wim Van den Muysenbergh
Sponsoring: Ingrid Ledez
Head pro: Simon Crosby
Pro's:

Vincent Hoevenaars
Yves Claes
Filip Goovaerts
Arnaud Bal

Physical trainer: Diederik Van Doorselaer
Secretariaat:

balie@rinkven.be (te gebruiken voor alle (af)meldingen voor wedstrijden)

Wim Van den Muysenbergh
Erna Van Hees
Kelly Mc Whinnie
Cathy Van Ingelghem
Ingrid Ledez - boekhouding@rinkven.be 

Caddy Masters:

Danny Matthyssens, Ben Raymaekers, Keneth Van de Looverbosch (caddymasters@rinkven.be)

Bar en Restaurant

Horeca Rinkven

Pro-Shop
The Golf Company
Bestuursorgaan: Dimitri Rombouts (voorzitter), Anso Thiré, Olivier Harroy, Jan Colpaert, Stefan Boschmans, Nathalie Kadic en Herman Boumans bijgestaan door Vicky Kermans
Sportcomité: Herman Boumans (voorzitter), Simon Crosby, Annemarie Van Hoof-Janssens, Bart Van Hunsel, Cédric Mampaey, Michel De Gruyter, Wim Van den Muysenbergh, Luc Van den Abbeele
Audit en Financieel comité: Anso Thiré (voorzitter), Gilles De Graef, Jan Colpaert
Terreincomité: Stefan Boschmans, Paul Dillen, Simon Crosby
Leden- en Marketing comité: Nathalie Kadic (voorzitter), Kristof Vosters
Ladiescomité: Annemarie Van Hoof-Janssens, Natalia Van Luijk-Zvezdina, Liesbeth Cooymans, Sophie Lowet Struyf en Petra Couck
Seniorcomité: De Gruyter Michel, Margreet De Cleyn-Dorsman, Patrick Vierin, Christine Jongekrijg
Jeugdcomité:
Bart Van Hunsel,Dieter Peperstraete, Stefan Boschmans, Martine de Naeghel, Fleur Van der Linden, Frederique Heijnen, Simon Crosby en Wim Van den Muysenbergh
Tuchtcommissie: Geert Van Grieken, Dominique Roosendaal en Cédric Mampaey
Marshals:

Georges De Schuyter
Bob Marynissen
Jean Pierre Cauwenbergh