Het is de ambitie van het jeugdcomité en het bestuursorgaan om op Rinkven een beleid uit te werken dat de jeugd toelaat zich ten volle te ontwikkelen in de golfsport.

In de eerste plaats wordt er een gedegen jeugdopleiding voorzien.

Daarnaast organiseert de club ook tal van activiteiten (wedstrijden en andere sociale activiteiten) waarbij de nadruk wordt gelegd op het FUN–gehalte.

Tenslotte wenst Rinkven haar spelers die de club op nationaal en regionaal niveau vertegenwoordigen extra ondersteuning te bieden.

Ieder jaar bereidt het jeugdcomité een gedetailleerd jeugdbeleidsplan voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuursorgaan.

Het jeugdbeleidsplan 2024 is hier (klik) beschikbaar.

Het plan bevat o.m. de doelstellingen die het jeugdcomité en het bestuursorgaan wensen na te streven.

Eén van de doelstellingen bestaat erin de kwaliteitslabels van de VVG te behalen. Voor meer info, klik hier.