Het is de ambitie van het jeugdcomité en de raad van bestuur om op Rinkven een beleid uit te werken  dat de jeugd toelaat zich ten volle te ontwikkelen in de golfsport.

In de eerste plaats wordt er een gedegen jeugdopleiding  voorzien.

Daarnaast organiseert de club ook tal van activiteiten (wedstrijden en andere sociale activiteiten)  waarbij de nadruk wordt gelegd op het FUN –gehalte.

Tenslotte wenst Rinkven haar spelers die de club op nationaal en regionaal niveau vertegenwoordigen, extra ondersteuning te bieden.

Ieder jaar bereidt het jeugdcomité een gedetailleerd jeugdbeleidsplan voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad van bestuur.

Voor de presentatie van de  jeugd kick-off 2020 klik hier.

Het jeugdbeleidsplan 2020 is hier (klik) beschikbaar.

Het plan bevat o.m. de doelstellingen die het jeugdcomité en de raad van bestuur wensen na te streven.

Eén van de doelstellingen bestaat erin de kwaliteitslabels van de VVG te behalen.
Voor meer info, klik hier.