Met ingang van 2018 is het jeugdcomité als volgt samengesteld :

 

  • Stefan Boschmans, jeugdcaptain

Oud-jeugdlid van Rinkven en ouder van  twee jeugdleden. Is het centrale aanspreekpunt van het jeugdcomité.

 

  • Dieter Peperstraete, vice-jeugdcaptain

Waar nodig de vervanger van de jeugdcaptain en eveneens ouder van twee jeugdleden.

 

  • Bruno Van Doorselaer,

Is ervaringsdeskundige ( is vader van Diederik Van Doorselaer) en zal mee zorgen voor begeleiding van de jeugd tijdens het spelen op de baan op woensdagen en de interclub.

 

  • Lien Willems,

Professioneel tourspeelster, is mee verantwoordelijk voor de begeleiding van de jeugd op de baan en voor de examens GVB.

 

  • Christopher Theuvenet,

Jeugdlid, is binnen het jeugdcomité de woordvoerder van de jeugd.

 

  • Simon Crosby, head teaching pro

Is verantwoordelijk voor het pro team en de organisatie van de jeugdlessen, stages en Interclub (junioren) voorbereiding.

 

  • Wim Van den Muysenbergh, sports administrator

Is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden en meer in het algemeen het administratieve gedeelte van de jeugdwerking.

 

  • Ben Ooms, Club manager

Is binnen het jeugdcomité de link met de raad van bestuur , staat in voor de informatieoverdracht tussen raad van bestuur en jeugdcomité

 

Het jeugdcomité kan steeds worden aangeschreven op het mail adres jeugd@rinkven.be

Alle vragen, suggesties, opmerkingen, …. m.b.t. de jeugdwerking zijn welkom.  Het is belangrijk dat het jeugdcomité weet wat er leeft bij de jeugd en de ouders om zo te kunnen inspelen op de noden en behoeften.