Het jeugdcomité als volgt samengesteld:

 • Bart Van Hunsel, jeugdcaptain

jeugdcaptain, aanspreekpunt voor de jeugd en ouder van twee jeugdleden

 • Martine De Naeghel, vice-jeugdcaptain

een zeer goed spelende amateur, aanspreekpunt voor de jeugd en eveneens ouder van een jeugdlid

 • Dieter Peperstraete

ouder van twee jeugdleden (Victor en Oscar)

 • Stefan Boschmans

          een goed spelende amateur met lage hcp en heeft 2 kinderen in de jeugdwerking (Margaux en Jules)

 • Jeugdraad

samengesteld uit jeugdleden met Jason Crosby als voorzitter en zetelt mee in het jeugdcomité

 • Simon Crosby, head teaching pro

verantwoordelijk voor het proteam en de organisatie en voorbereiding van jeugdlessen, stages en interclub (junioren)

 • Filip Goovaerts , teaching pro
 • Vincent Hoevenaars, teaching pro
 • Arnaud Bal, teaching pro
 • Diederik Van Doorselaer, fysieke trainer
 • Michal Teunkens, clubmanager

Presoon tussen het bestuursorgaan en het jeugdcomité

 • Wim Van den Muysenbergh, sports administrator

verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden en meer in het algemeen het administratieve gedeelte van de jeugdwerking

 

Het jeugdcomité kan steeds worden aangeschreven via jeugd@rinkven.be

Alle vragen, suggesties, opmerkingen, … m.b.t. de jeugdwerking zijn welkom. Het is belangrijk dat het jeugdcomité weet wat er leeft bij de jeugd en de ouders om zo te kunnen inspelen op de noden en behoeften.