Het jeugdcomité als volgt samengesteld:

  • Louis Peeters, jeugd verantwoordelijke

jeugd verantwoordelijke, aanspreekpunt voor de jeugd en begeleider van de wedstrijden en de lessen.

Martine De Naeghel, vice-jeugdcaptain

een zeer goed spelende amateur, aanspreekpunt voor de jeugd en eveneens ouder van een jeugdlid

  • Stefan Boschmans

          een goed spelende amateur met lage hcp en heeft 2 kinderen in de jeugdwerking (Margaux en Jules)

  • Jeugdraad

samengesteld uit jeugdleden met Jason Crosby als voorzitter en zetelt mee in het jeugdcomité

  • Simon Crosby, head teaching pro

verantwoordelijk voor het proteam en de organisatie en voorbereiding van jeugdlessen, stages en interclub (junioren)

  • Sophie Fonaine, medewerker jeugd

verantwoordelijk voor de voorbereiding van jeugdwedstrijden,lessen en stages 

  • Filip Goovaerts , teaching pro
  • Arnaud Bal, teaching pro
  • Diederik Van Doorselaer, fysieke trainer
  • Anso Thiré, clubmanager

Presoon tussen het bestuursorgaan en het jeugdcomité

  • Wim Van den Muysenbergh, sports administrator

verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden en meer in het algemeen het administratieve gedeelte van de jeugdwerking

 

Het jeugdcomité kan steeds worden aangeschreven via jeugd@rinkven.be

Alle vragen, suggesties, opmerkingen, … m.b.t. de jeugdwerking zijn welkom. Het is belangrijk dat het jeugdcomité weet wat er leeft bij de jeugd en de ouders om zo te kunnen inspelen op de noden en behoeften.