Met ingang van 2021 is het jeugdcomité als volgt samengesteld :

 

 • Bart Van Hunsel, jeugdcaptain

Jeugdcaptain, aanspreekpunt voor de jeugd en eveneens ouder van twee jeugdleden.

 • Martine De Naeghel, vice-jeugdcaptain

Is zelf een zeer goed spelende amateur, aanspreekpunt voor de jeugd en eveneens ouder van een jeugdlid.

 

 • Dieter Peperstraete,

ouder van twee jeugdleden (Victor en Oscar).

 

 • Bruno Van Doorselaer,

Is ervaringsdeskundige ( is vader van Diederik Van Doorselaer) en zal mee zorgen voor begeleiding van de jeugd tijdens het spelen op de baan op woensdagen en de interclub.

 

 • Stefan Boschmans,

          Is zelf een goed spelend amateur met lage hcp en heeft 2 kinderen in de jeugdwerking (Margaux en Jules).

 

 • Lien Willems,

Professioneel tourspeelster, is mee verantwoordelijk voor de begeleiding van de jeugd op de baan en voor de examens GVB.

 

 • Els Borms,

Spelend amateur met hcp 11,2 en heeft 2 kinderen in de jeugdwerking.

 

 • Jeugdraad,

De jeugdraad is samengesteld uit jeugdleden met Fleur Van der Linden als voorzitter.

Fleur Van der Linden en Frederique Heijnen zetelen ook mee in het jeugdcomité.

 

 • Simon Crosby, head teaching pro

Is verantwoordelijk voor het pro team en de organisatie van de jeugdlessen, stages en Interclub (junioren) voorbereiding.

 

 • Wim Van den Muysenbergh, sports administrator

Is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden en meer in het algemeen het administratieve gedeelte van de jeugdwerking.

 

 • Paul Aerts, Club manager

Is binnen het jeugdcomité de link met de raad van bestuur , staat in voor de informatieoverdracht tussen raad van bestuur en jeugdcomité

 

Het jeugdcomité kan steeds worden aangeschreven op het mail adres jeugd@rinkven.be

Alle vragen, suggesties, opmerkingen, …. m.b.t. de jeugdwerking zijn welkom.  Het is belangrijk dat het jeugdcomité weet wat er leeft bij de jeugd en de ouders om zo te kunnen inspelen op de noden en behoeften.