Het jeugdcomité als volgt samengesteld:

 • Bart Van Hunsel, jeugdcaptain

Jeugdcaptain, aanspreekpunt voor de jeugd en eveneens ouder van twee jeugdleden.

 • Martine De Naeghel, vice-jeugdcaptain

Is zelf een zeer goed spelende amateur, aanspreekpunt voor de jeugd en eveneens ouder van een jeugdlid.

 • Dieter Peperstraete,

ouder van twee jeugdleden (Victor en Oscar).

 • Bruno Van Doorselaer,

Is ervaringsdeskundige ( is vader van Diederik Van Doorselaer) en zal mee zorgen voor begeleiding van de jeugd tijdens het spelen op de baan op woensdagen en de interclub.

 • Stefan Boschmans,

          Is zelf een goed spelend amateur met lage hcp en heeft 2 kinderen in de jeugdwerking (Margaux en Jules).

 • Els Borms,

Spelend amateur met hcp 11,2 en heeft 2 kinderen in de jeugdwerking.

 • Jeugdraad,

De jeugdraad is samengesteld uit jeugdleden met Fleur Van der Linden als voorzitter en zetelt mee in het jeugdcomité.

 • Simon Crosby, head teaching pro

Is verantwoordelijk voor het pro team en de organisatie van de jeugdlessen, stages en Interclub (junioren) voorbereiding

 • Vincent Hoevenaars, teaching pro
 • Arnaud Bal, teaching pro
 • Wim Van den Muysenbergh, sports administrator

Is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden en meer in het algemeen het administratieve gedeelte van de jeugdwerking.

Het jeugdcomité kan steeds worden aangeschreven via jeugd@rinkven.be

Alle vragen, suggesties, opmerkingen, …. m.b.t. de jeugdwerking zijn welkom.  Het is belangrijk dat het jeugdcomité weet wat er leeft bij de jeugd en de ouders om zo te kunnen inspelen op de noden en behoeften.