Beste leden,

In het kader van GDPR (General Data Protection Regulation) -in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming- is ook Rinkven International Golf Club, als sportclub gebonden aan de regels die opgelegd worden ter bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Rinkven International Golf Club, Sint-Jobsteenweg 120 te 2970 Schilde, balie@rinkven.be), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.

Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via balie@rinkven.be. (*) Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u binnenkort hier. 

(*): U dient er zich van bewust te zijn dat u dan ook geen informatie (meer) zult ontvangen over uw deelname aan de wedstrijd (bv. bevestigingsmails met uw starttijd, medespelers, beginhole, enz.).