Beste leden,

Op 12 december 2018 vond om onze jaarlijkse informatievergadering te Rinkven plaats. Ruim 200 leden hadden zich ingeschreven.
Volgende onderwerpen werden behandeld:

  1. Informatie rond de aanpassing van de lidmaatschaptarieven
  2. Beleidsplan
  3. Belgian Knockout 2019
  4. Horeca
  5. Voorstelling nieuwe manager