dinsdag 13 februari 2024


Langs deze weg willen we jullie graag inlichten over een aanpassing in het buggy beleid op Rinkven Golfclub.

Regels Buggy Gebruik

Er kunnen zich drie situaties voordoen bij het gebruik van buggy’s op onze golfbanen:

Situatie 1: Buggy’s zijn voor iedereen toegelaten

Situatie 2: Buggy’s zijn voor niemand toegelaten

Situatie 3: Bij twijfelachtig weer kunnen uitzonderlijk een beperkt aantal buggy’s worden toegelaten, met name enkel voor personen die in het bezit zijn van een medisch attest uitgereikt door de nationale golf federatie, KBGF of Handycart NL. Zij zullen uitdrukkelijke instructies krijgen waar ze kunnen rijden om de baan zo weinig mogelijk schade toe te brengen (enkel in semi rough, etc.)

Gelieve de terreincondities op de website dagelijks in de gaten te houden voor de meest actuele situatie die geldt.

Afschaffing voordelig tarief Mobicart

Mobicart was een vereniging die buggy’s ter beschikking stelde aan golfclubs. Deze mobicart buggy’s werden in het verleden aan een voordelig tarief ingezet voor minder mobiele spelers en G-golfers op basis van een overeenkomst tussen de golfclub en Mobicart vzw. Sedert 2023 is Mobicart echter niet meer bestaande en de werking is overgenomen door Golf Vlaanderen. Golf Vlaanderen stelt evenwel geen buggy’s meer ter beschikking aan golfclubs. Hierdoor kunnen wij als club dan ook geen voordelig tarief meer geven aan Mobicart houders.

Wij danken jullie alvast voor jullie begrip en medewerking.