zaterdag 19 maart 2022


RINKVEN  heeft beslist een inzamelactie op te starten  teneinde  de Oekraiense vluchtelingen te helpen die zich in Belgie aanbieden.

Wij hebben   geopteerd  voor  de sponsoring van een concreet  project, met name een bijdrage  te leveren in  de kosten van renovatie  en inrichting  van  een gebouw  in Brasschaat  dat zich opmaakt om  50 vluchtelingen  op te vangen.  Dit gebouw dient voorzien te worden van  een noodverlichting,  aanleg  internet, keukentoestellen,  etc.

 

Rinkven heeft een rekening geopend waarop   de leden  vrijblijvend  een bijdrage kunnen storten:
BELFIUS BE08 068944749513 op naam van Rinkven.

Voorlopig  worden geen goederen  of kledij verwacht. Fiscale attesten  kunnen wij niet afleveren. 

De  anonimiteit van  de stortingen is gegarandeerd zodat het niet bekend  is wie welk  bedrag heeft gestort. Wij zullen de leden regelmatig informeren over de stand van de rekening  en de voortgang der werken. De uitbetaling van  het  ingezamelde bedrag  zal  enkel  gebeuren op voorlegging van de facturen  die voor de werken werden  uitgeschreven.

Voor verdere info  kan U steeds terecht bij  Christian LADDYN en Herman NAEYAERT die de gangmakers zijn  van het project.

Laten wij ervoor zorgen dat Rinkven niet alleen de mooiste club van het land  is, maar ook de meest genereuze.