woensdag 13 oktober 2021


Door de werkzaamheden op de baan is er aan de KBGF gevraagd of de lokale regel van prefeered lies reeds van toepassing mag zijn. Wij hebben hier gisteren de bevestiging van ontvangen.

Hierbij geven wij u graag de regel en procedure mee :

TEMPORARY LOCAL RULE

PREFERRED LIES

When a player’s ball lies in a part of the general area, cut to fairway height or less, the player may take free relief once by placing the original ball or another ball in this relief area and playing it from this relief area : The place has to been marked before taking relief.

• Reference point : spot of the original ball.

• Size of relief Area Measured from Reference Point: one scorecard length from the reference point but with these limits

? Must not be nearer the hole than the reference point, and

? Must be in the general area

BAL PLAATSEN

Wanneer de bal van een speler in een deel van de “general area” ligt, gemaaid op fairway hoogte of lager, mag de speler éénmaal zonder straf zijn bal opnemen en de originele of een andere bal in deze “relief area” plaatsen en spelen uit deze “relief area”. De bal dient steeds gemarkeerd te worden alvorens deze op te nemen.

• Referentiepunt : plaats waar de originele bal ligt.

• Afstand van de “relief area” gemeten vanaf het referentie punt: de lengte van 1 scorekaart vanaf het referentiepunt maar binnen volgende limieten :

?Mag niet dichter bij de hole dan het referentiepunt, en

?Moet binnen de “general area” zijn.