dinsdag 13 april 2021


Beste golfvrienden,

Met veel trots en eer kondigen we als Rinkven aan dat onze club vanaf 2022 de Belgische en Europese toppers in een European Tour Event opnieuw mogen ontvangen. Als club willen we alvast de titelsponsor Soudal, en Rinkven-lid Vic Swerts in het bijzonder, hartelijk danken voor de ondersteuning. Rinkven kijkt uit naar deze fantastische uitdaging en zal klaar staan om dit golffeest, de Soudal Open, te hosten. Het officiele persbericht van de Soudal Open vindt u hier.

De Soudal Open vindt plaats in mei of juni 2022 (de precieze datum moet nog bevestigd worden). Het wordt een vierdaags tornooi met een prijzenpot van liefst 1 miljoen euro. Er zal gespeeld worden volgens het 72 holes strokeplay format met 156 spelers en een cut na de tweede ronde, m.a.w. het traditionele format dat gekend is op de European Tour. Onze club werd in het verleden reeds geroemd als host voor de Belgian Knockout in 2018 en 2019 en kijkt uit naar dit nieuwe hoogtepunt in de Belgische golfgeschiedenis.

Onze voorzitter Dimitri Rombouts licht verder toe:
"De gebeurtenissen van het voorbije jaar hebben onze club ondergedompeld in een mix van intensiteit en rust. Nooit hebben onze leden hun sport zo intens gekoesterd, echter nooit is ons sociaal clubleven zo rustig gebleven. De huidige toestand creëert nieuwe uitdagingen, die we met veel moed aanvaarden en bekampen. Wij danken en feliciteren onze leden voor het getoonde begrip, geduld, en inspanningen. Binnen onze club is het dan ook onze doelstelling om te "excelleren" en alle aspecten naar een hoger niveau te tillen.

Om ons terrein qua onderhoud te optimaliseren zal een gerenommeerd Iers bedrijf (Turfgrass) een audit uitvoeren van de huidige toestand van ons terrein.  Op basis van dit rapport in combinatie met de nieuwe superintendent, waarvoor de zoektocht volop aan de gang is, nemen we belangrijke stappen in de opwaardering van ons onderhoud.  In parallel dient Rinkven in de nabije toekomst zowel een nieuw natuurbeheersplan (voorheen bosbeheersplan) als milieuvergunning aan te vragen.  Het mag duidelijk zijn dat we onderbouwd de nodige stappen nemen en een uitgekiend lange termijnplan willen voorleggen. Vandaar dat we vermijden om ad hoc beslissingen te nemen."

Met sportieve groeten
Het Rinkven team

 

 

 

Beste golfvrienden,

Vandaag kan ik jullie aankondigen dat Rinkven zeer trots en vereerd is om vanaf 2022 de Belgische en Europese toppers in een European Tour Event opnieuw te mogen ontvangen. Als club willen we alvast de titelsponsor Soudal, en Rinkven-lid Vic Swerts in het bijzonder, hartelijk danken voor de ondersteuning. Rinkven kijkt uit naar deze fantastische uitdaging en zal klaar staan om dit golffeest, de Soudal Open, te hosten. Het officiële persbericht met meer details wordt vandaag om 10u verspreid, en zal jullie ook worden bezorgd.

De gebeurtenissen van het voorbije jaar hebben onze club ondergedompeld in een mix van intensiteit en rust.  Nooit hebben onze leden hun sport zo intens gekoesterd , echter nooit is ons sociaal clubleven zo rustig gebleven.  De huidige toestand creëert nieuwe uitdagingen, die we met veel moed aanvaarden en bekampen.  Wij danken en feliciteren jullie allen voor het getoonde begrip, geduld, en inspanningen.

Ondanks de omstandigheden nemen we belangrijke stappen in onze accent-zuilen (Sociaal, Sport en Terrein).  Per zuil zijn de missies, visies en kernwaarden bepaald en kunnen we beginnen werken aan onze doelstellingen.  Ik kan jullie meegeven dat “excelleren” de rode draad is doorheen de 3 zuilen.  We willen niet enkel de grootste club zijn, maar wel de beste ! 

Om ons terrein qua onderhoud te optimaliseren zal een gerenommeerd Iers bedrijf (Turfgrass) een audit uitvoeren van de huidige toestand van ons terrein.  Op basis van dit rapport in combinatie met de nieuwe superintendent, waarvoor de zoektocht volop aan de gang is, nemen we belangrijke stappen in de opwaardering van ons onderhoud.  In parallel dient Rinkven in de nabije toekomst zowel een nieuw natuurbeheersplan (voorheen bosbeheersplan) als milieuvergunning aan te vragen.  Het mag duidelijk zijn dat we onderbouwd de nodige stappen nemen en een uitgekiend lange termijnplan willen voorleggen.  Vandaar dat we vermijden om ad hoc beslissingen te nemen.

Iedere sporter wenst zich te meten en te verbeteren.  Helaas zijn wedstrijden tot op heden niet toegelaten, niet in clubverband noch nationaal. Dit vereenvoudigt de organisatie van onze fixture list voor 2021 niet.  Het is moeilijk om sponsors te overtuigen, indien we niet kunnen garanderen dat de wedstrijd kan doorgaan, noch dat een prijsuitreiking mag plaatsvinden.  Zodra het licht op groen gaat, zullen we klaar staan om jullie op onze vele wedstrijden te ontvangen.

Op maandag 10 mei 2021 zal onze Algemene Vergadering digitaal plaatsvinden.  De schriftelijke procedure is opgestart, en spoedig krijgt u de financiële gegevens toegezonden.  Ondanks het onvoorspelbare en moeilijke seizoen 2020, sluiten we het jaar met een lichte winst af.  Daarnaast dienen we voorbereid te zijn dat 2021 ook een moeilijk jaar zal worden daar we vele inkomsten (greenfees, sponsoring,…) mislopen.  Echter zien we vanaf 2022, door een normalisering van inkomsten, terug een positieve evolutie.  Cashflow-matig blijven we weliswaar wel positief.

Het bestuursorgaan hoopt van harte u digitaal te mogen verwelkomen op onze Algemene Vergadering.

Stay safe en tot binnenkort.

Dimitri Rombouts

Voorzitter Bestuursorgaan


Beste golfvrienden,


Vandaag kan ik jullie aankondigen dat Rinkven zeer trots en vereerd is om vanaf 2022 de Belgische en Europese toppers in een European Tour Event opnieuw te mogen ontvangen. Als club willen we alvast de titelsponsor Soudal, en Rinkven-lid Vic Swerts in het bijzonder, hartelijk danken voor de ondersteuning. Rinkven kijkt uit naar deze fantastische uitdaging en zal klaar staan om dit golffeest, de Soudal Open, te hosten. Het officiële persbericht met meer details wordt vandaag om 10u verspreid, en zal jullie ook worden bezorgd.


De gebeurtenissen van het voorbije jaar hebben onze club ondergedompeld in een mix van intensiteit en rust.  Nooit hebben onze leden hun sport zo intens gekoesterd , echter nooit is ons sociaal clubleven zo rustig gebleven.  De huidige toestand creëert nieuwe uitdagingen, die we met veel moed aanvaarden en bekampen.  Wij danken en feliciteren jullie allen voor het getoonde begrip, geduld, en inspanningen.


Ondanks de omstandigheden nemen we belangrijke stappen in onze accent-zuilen (Sociaal, Sport en Terrein).  Per zuil zijn de missies, visies en kernwaarden bepaald en kunnen we beginnen werken aan onze doelstellingen.  Ik kan jullie meegeven dat “excelleren” de rode draad is doorheen de 3 zuilen.  We willen niet enkel de grootste club zijn, maar wel de beste ! 


Om ons terrein qua onderhoud te optimaliseren zal een gerenommeerd Iers bedrijf (Turfgrass) een audit uitvoeren van de huidige toestand van ons terrein.  Op basis van dit rapport in combinatie met de nieuwe superintendent, waarvoor de zoektocht volop aan de gang is, nemen we belangrijke stappen in de opwaardering van ons onderhoud.  In parallel dient Rinkven in de nabije toekomst zowel een nieuw natuurbeheersplan (voorheen bosbeheersplan) als milieuvergunning aan te vragen.  Het mag duidelijk zijn dat we onderbouwd de nodige stappen nemen en een uitgekiend lange termijnplan willen voorleggen.  Vandaar dat we vermijden om ad hoc beslissingen te nemen.


Iedere sporter wenst zich te meten en te verbeteren.  Helaas zijn wedstrijden tot op heden niet toegelaten, niet in clubverband noch nationaal. Dit vereenvoudigt de organisatie van onze fixture list voor 2021 niet.  Het is moeilijk om sponsors te overtuigen, indien we niet kunnen garanderen dat de wedstrijd kan doorgaan, noch dat een prijsuitreiking mag plaatsvinden.  Zodra het licht op groen gaat, zullen we klaar staan om jullie op onze vele wedstrijden te ontvangen.


Op maandag 10 mei 2021 zal onze Algemene Vergadering digitaal plaatsvinden.  De schriftelijke procedure is opgestart, en spoedig krijgt u de financiële gegevens toegezonden.  Ondanks het onvoorspelbare en moeilijke seizoen 2020, sluiten we het jaar met een lichte winst af.  Daarnaast dienen we voorbereid te zijn dat 2021 ook een moeilijk jaar zal worden daar we vele inkomsten (greenfees, sponsoring,…) mislopen.  Echter zien we vanaf 2022, door een normalisering van inkomsten, terug een positieve evolutie.  Cashflow-matig blijven we weliswaar wel positief.


Het bestuursorgaan hoopt van harte u digitaal te mogen verwelkomen op onze Algemene Vergadering.


Stay safe en tot binnenkort.


Dimitri Rombouts


Voorzitter Bestuursorgaan