dinsdag 28 juli 2020


Gemeente Schilde

27 juil. - Katrien Dierckx - Beleidsverantwoordelijke communicatie en lokale economie

UPDATE CORONA - bijkomende maatregelen voor Schilde

De Nationale Veiligheidsraad heeft de coronamaatregelen omwille van de stijgende besmettingen opnieuw aangescherpt.

·         De eerste verscherping van de maatregelen ging in op zaterdag 25 juli.

·         Deze namiddag, 27 juli, maakte de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijkomende maatregelen bekend. Het ministerieel besluit hiervan en dus de effectieve indiensttreding van deze maatregelen volgt eerstdaags.

Voor Gemeente Schilde gelden vanaf vandaag bijkomende lokale coronamaatregelen:

Er geldt een bijkomende beperking van de sociale contacten:

1.       U kunt nauwe contacten onderhouden met de leden van uw eigen gezin (huishouden dat onder hetzelfde dak woont), en met maximum 10 personen die niet onder uw dak wonen. Deze 10 personen moeten dezelfde blijven gedurende de volgende vier weken. Iedereen wordt verzocht om deze 10 bijkomende contacten (naam, adres en telefoonnummer) op te schrijven en bij te houden. (NOTA: na de bekrachtiging van het ministerieel besluit volgt gemeente Schilde de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en zal dit aantal naar 5 personen worden herleid).

2.       Iedereen wordt opgeroepen om de fysieke afstand van 1,5 meter maximaal te respecteren, ook met de 10 gekozen extra personen. De fysieke afstand geldt niet binnen de bubbel van het gezin.

3.       Iedereen wordt dringend verzocht om privéfeesten uit te stellen.

De mondmaskerplicht vanaf 12 jaar wordt in gemeente Schilde uitgebreid:

1.       Iedereen boven de 12 jaar moet ten allen tijde en op het hele grondgebied van Schilde een mondmasker bij zich hebben.

2.       U draagt een mondmasker op alle terrassen van horecazaken op het grondgebied tenzij u neerzit om voeding of drank te consumeren of er sprake is van een statische activiteit waarbij de afstand van 1,5 meter strikt is en voortdurend kan worden gerespecteerd.

3.       U draagt een mondmasker in alle winkelstraten: Turnhoutsebaan, het kerkplein van Schilde (de Kasteeldreef tussen de Schoolstraat en de Zwaneweg), Kerkstraat, Wijnegemsteenweg en Lodewijk De Vochtplein. Dit geldt zowel voor voetgangers als fietsers. Bekijk het plan.

4.       U draagt een mondmasker in alle situaties waarbij de afstandsregels niet voortdurend kunnen gewaarborgd blijven ten opzichte van iedereen buiten uw bubbel.

Iedereen registreert zich in een horecazaak. Dus niet 1 persoon per gezelschap, maar het hele gezelschap. De horecauitbater zal u een registratieformulier geven. Het gezelschap bestaat uit maximum 10 personen.

Het doorgeven en gezamenlijk consumeren van drank, voeding en/of rookwaren is verboden in de openbare ruimte.

Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo wordt u niet ziek of kunt u niemand ziek maken. Bedankt om de maatregelen consequent op te volgen.

**Samen stoppen we het coronavirus. **