donderdag 29 oktober 2020


Vermits er voor de golfsport CODE ROOD geldt, willen wij u er nogmaals op wijzen dat enkel spelers op de baan worden toegelaten indien zij een tee-time hebben geboekt. Gelieve ook uw tee-time tijdig te annuleren indien u verhinderd bent.

Voor het stappenplan om te reserveren/annuleren klik hier.