Het idee om tussen 's Gravenwezel en Sint-Job-in-'t-Goor van start te gaan met een golfclub bestond al in de jaren zeventig, maar de plannen voor de course op haar huidige locatie – een bijzonder rustig gelegen stuk 'venland' in de Voorkempen, 15 kilometer ten noorden van Antwerpen – werden definitief in 1981. De grond waarop de baan zou worden aangelegd werd samen met een eenvoudig boerderijencomplex verworven dankzij de generositeit van de eigenaar mijnheer Orban. Tijdens de eerste tien jaar van haar bestaan moest de club er niets voor betalen. De drijvende krachten achter de oprichting van de club waren enkele vrienden uit de Joodse gemeenschap die een echte 'internationale' club voor ogen hadden. Een club die open zou staan voor iedereen, van welke nationaliteit, godsdienst of ras ook.

Voor het ontwerp van de baan werd de gerenommeerde Belgische ex-golfer baron Paul Rolin aangezocht. De oorspronkelijke 18-holes course werd in drie stadia verder ontwikkeld tot de huidige 36-holesbaan. Zeer recent werd het gekende Engelse golfarchitectenbureau Hawtree onder de arm genomen om de twee 18-holesbanen een upgrade te geven, zodat ze helemaal voldoen aan de hedendaagse normen voor championship courses.

De huidige twee banen bestaan uit een verrassende mengeling van bosbaan- en parkbaanholes met op verscheidene holes een aantrekkelijke waterhindernis als extra uitdaging. De grote variëteit in plaatsing van de teeboxen zorgt ervoor dat de baan uitdagend is voor spelers van elk niveau. De North Course – een par 72 van 6124 m – is de langste van de twee banen. De South Course – een par 71 van 5986 m – biedt dan weer meer afwisseling tussen de holes en zorgt ervoor dat je echt alle golfclubs in je tas nodig hebt.

Elk jaar is Rinkven gastclub voor een aantal belangrijke internationale tornooien, zowel voor amateurs (European Amateur Championships) als pro's (Telenet European Challenge Tour). Ook andere internationale golftornooien zoals de Alps Tour vonden hun weg naar Rinkven. De LETAS (Ladies European Tour Acces Series) heeft inmiddels een vaste plaats verworven op de Rinkven-kalender.

Sinds 2018 is Rinkven gastclub van de European Tour. In 2018 en 2019 organiseerde Thomas Pieters (Pieters Production) de Belgian Knockout, BKO.  Vanaf 2022, en dit voor 3 jaar, zal Rinkven de “Soudal Open”  (DP World Tour Event) mogen ontvangen.   Rinkven is zeer trots om deze prestigieuze wedstrijden te mogen houden op zijn terrein, en mag zich een Official European Tour Venue noemen. 

In 2015 startte de club met een Masterplan met als doel de baan een upgrade te geven en de infrastructuur volledig te vernieuwen. Het resultaat hiervan is een schitterend hedendaags clubhuis, een praktisch caddy house en ongeziene practice-faciliteiten, met een indrukwekkende driving range, een uitdagende practice green en twee 'approaching greens' voor middellange oefenslagen en kort spel.


Een stukje geschiedenis

Toen de club in 1981 werd opgericht, werd er bewust voor geopteerd om het grootste deel van de beschikbare middelen te investeren in de constructie van de golfbaan (het clubhuis was niet meer dan een eenvoudige tot fermette omgebouwde boerderij). De inbreng van baron Paul Rolin van de Robert Trent Jones-school was hierin van onschatbare waarde. De 18-holesbaan werd aangelegd naar de zuidelijke en oostelijke kant van het terrein, voornamelijk bosgrond en vengebied die deel uitmaakten van een voormalig jachtterrein.

Naarmate het ledenbestand toenam, groeide de behoefte aan een echt clubhuis. In 1986 verhuisden de leden naar een nieuw complex aan de westelijke kant van de golfbaan, dat vooral geconcipieerd was als praktische 'nutsvoorziening', maar uiteindelijk toch langer dan 31 jaar dienst heeft gedaan.

Na de eerste periode van 10 jaar, waarin Rinkven gratis gebruik had kunnen maken van het terrein, had de club voldoende financiële middelen verworven om de gronden van mijnheer Orban te kopen en op die manier haar toekomst te verzekeren. Niet veel later werd de beslissing genomen om een derde 9-holesbaan aan te leggen. Het zou een baan worden die naar het noorden van het terrein liep. De drie toenmalige banen werden aangeduid met een kleur: 'rood', 'wit' en 'geel'. Na veel lobbywerk met het gemeentebestuur, de provincie en het Vlaams Gewest werd in 2004 besloten om een bijkomend stuk weideland in het noorden en oosten van de oorspronkelijke grond aan te kopen, om daar een vierde 9-holesbaan aan te leggen, ook weer naar een ontwerp van baron Rolin. Deze nieuwe baan werd in 2006 geopend en kreeg de kleur 'blauw'.

Omdat de negende hole van elk van deze vier banen zo dicht mogelijk bij het clubhuis (aan de westkant van het terrein) moest uitkomen, kwam er heel wat kunst-en-vliegwerk aan te pas. De routes tussen opeenvolgende holes waren soms (te) lang en de club besloot in 2009 het gerenommeerde golfarchitectenbureau Hawtree Ltd om advies te vragen. Hawtree werkte daarop een plan uit voor een volledige 'rerouting' van de banen, waarbij zeven complete nieuwe holes zouden worden aangelegd en een groot aantal van de bestaande holes zou worden gerenoveerd of aangepast.

Inmiddels werd het alsmaar duidelijker dat het clubhuis niet langer voldeed. Na veel discussies en plannen over een mogelijke renovatie, werd uiteindelijk beslist om een nieuw clubhuis te bouwen. Om dit mogelijk te maken werd een Masterplan opgesteld, waarin niet alleen de bouw van een nieuw clubhuis was opgenomen, maar ook een afzonderlijk caddy house, rerouting en aanpassing van de golfbaan, aanleg van nieuwe holes volgens de plannen van Hawtree én een upgrade van de practice-faciliteiten.

In 2017 zagen we de voltooiing van alle punten van het Masterplan. Op Rinkven verrees een schitterend hedendaags clubhuis met een prachtig uitzicht over de laatste holes van beide banen, een groot caddy house, een driving range en practice-faciliteiten die hun gelijke niet hebben in België en twee geheel opgefriste championship courses die elkaar waard zijn en die de namen North Course en South Course kregen. Al deze verwezenlijkingen ademen de geest en ambitie van Rinkven en de clubleden.


Rinkven nu

Het eerste wat je opvalt op het hele domein van Rinkven is de stilte en de natuurlijke schoonheid. Hoewel het terrein een rijkdom heeft aan verschillende boomsoorten – eiken, berken en naaldbomen – maken voornamelijk de vele mooie beuken (waarvan er een aantal nauw betrokken wordt in het spel) indruk. Het natuurlijke venlandschap is nog duidelijk zichtbaar dankzij enkele grote waterpartijen, die in een op drie holes voor een extra uitdaging zorgen. Bij het onderhoud van de banen wordt nauwlettend toegezien op het behoud van de natuurlijke omgeving en de bescherming van de inheemse fauna en flora. Hierbij wordt tevens een streng bosbeheerplan gevolgd. Het onderhoud van alle holes wordt uitgevoerd in overeenstemming met Integrated Pest Management (IPM) (zie link naar IPM op pagina 'Course status').

Het feit dat er twee volwaardige 18-holesbanen zijn, maakt het voor Rinkven mogelijk om steeds een van beide banen vrij te maken voor bezoekers en wedstrijden – die dan de 'Competition Course' wordt genoemd – en de andere baan – de 'Members Course' – vrij te houden voor de leden en hun gasten. Rinkven is en blijft een van de weinige clubs in België waar de leden altijd speelgelegenheid hebben en niet verplicht zijn om een tee-time te reserveren. Elke week worden de North Course en South Course alternerend 'Competition Course' of 'Members Course'. Bezoekers die een voorkeur hebben voor één van beide banen informeren zich best even bij het secretariaat vooraleer ze een tee-time reserveren.

Het clubhuis, dat in de zomer van 2017 officieel werd geopend, is zo geconcipieerd dat het ruimte biedt voor zowel individuele bezoekers als grotere groepen. Sommige ruimten kunnen afgesloten worden voor grote groepen – bijvoorbeeld voor vergaderingen, prijsuitreikingen of diners – maar bezoekers zijn steeds overal welkom om verder te filosoferen over hun golfronde aan de bar, in het restaurant, in afzonderlijke zithoeken of op het ruime terras, terwijl ze kunnen genieten van het prachtige uitzicht over de baan.

Bezoekers kunnen gratis gebruik maken van de clubtrolleys en van driving range ballen. Het staat hen ook vrij om hun kort spel te oefenen op de vijf practice greens, die elk gericht zijn op specifieke soorten slagen. Golflessen bij om het even wie van de vier golfpro's kunnen geboekt worden in een van de twee volledig uitgeruste swing studio's.

Zoals alle clubs telt ook Rinkven onder haar leden een grote verscheidenheid aan recreatieve spelers en spelers die van golf hun grootste sportieve uitdaging hebben gemaakt. Deze sportieve sfeer weerspiegelt zich in de vele opmerkelijke successen van de verschillende Rinkven-interclubteams. De heren van Rinkven hebben de eer om in alle categorieën een Belgische kampioenstitel te hebben behaald! In de laatste 12 jaar werden de verschillende Rinkventeams niet minder dan 7 keer Belgisch kampioen.

Hoewel de club haar ledenaantal beperkt om iedereen voldoende speelgelegenheid te kunnen garanderen, blijft Rinkven openstaan voor nieuwe lidmaatschappen. Rinkven heeft tevens een zeer actieve jeugdwerking die contacten onderhoudt met de scholen in de buurt, met de bedoeling om golf in de streek aantrekkelijker te maken. Er werd een 'Youngsters programma' opgesteld dat erop gericht is de natuurlijke afvloeiing van jong-volwassenen bij het begin van hun studies of carrière te beperken.

Rinkven is een dynamische club die zowel de banen als de andere faciliteiten continu wil ontwikkelen en verbeteren ten behoeve van haar leden en bezoekers.

Wij hopen dat u plezier beleeft aan het lezen van de informatie op onze website en kijken ernaar uit om u zeer snel op onze club te mogen verwelkomen.