Algemene Ledenvergadering

Welkom op het digitaal platform
voor de ALV van 10 mei 2021 om 19u30.


Gelieve in te loggen

De Algemene Ledenvergadering zal digitaal plaatsvinden op maandag 10 mei 2021. U dient zich hiervoor op voorhand te registreren.
Log in met uw i-golf account.


Reglement Inwendige Orde
1.4. Varia
Elke verandering van personalia (gezinssamenstelling, adres, telefoonnummer(s), emailadres, enz.) dient onverwijld aan het secretariaat van de club te worden gemeld, hetzij per e-mail of per brief. De werkelijke leden hebben recht tot inzage in het ledenregister, de boekhoudkundige stukken, verslagen en beslissingen van de algemene vergadering en raad van bestuur. De boekhoudkundige stukken, verslagen en beslissingen van de algemene vergadering en raad van bestuur kunnen worden ingekeken ter zetel van de vereniging op elke eerste vrijdag van de maand, middels een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de club manager hetwelk minstens twee weken op voorhand dient te worden ingediend. Kopiename is niet toegelaten en de leden zijn tot discretieplicht t.o.v. niet-leden gehouden.

De account is strikt persoonlijk. Maakt u met meerdere personen gebruik van 1 computer, log dan na het registreren van uw stem uit en laat de tweede persoon apart inloggen met zijn/haar i-golf account. Door in te loggen gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van het platform.