Zoals aangekondigd in onze uitnodigingsbrief van 22 april voor de Algemene Vergadering op 13 mei, vindt u hierbij de verschillende documenten waarvan sprake:

 1. Bijlage aan dagorde
 2. Antwoordformulier
 3. Volmachtformulier
 4. Goed te keuren jaarrekening
  1. Vergelijkend resultaat 2018
  2. Vergelijkende balans 2018
  3. Jaarrekening
  4. Commissarisverslag
 5. Budget 2019
 6. Toelichtende nota bij het budget 2019