dinsdag 28 juli 2020


27 juli 2020 Uitkomst overleg Antwerpse Provinciale Crisiscel


Gouverneur Cathy Berx: “De epidemiologische situatie in de regio Antwerpen dwingt ons er helaas toe om bovenop de bijkomende maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, aanvullend aangepaste maatregelen te nemen die tot doel hebben om de verspreiding van het Corona-COVID-19 virus een halt toe te roepen met een zo beperkt mogelijke impact op de economie van de economische motor en het kloppend hart van ons land. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat we ons sociaal leven de komende 4 weken drastisch moeten reorganiseren.

Deze maatregelen zijn ingegeven door de informatie over de bronnen van de besmetting. Over die info beschikken we sinds kort, en die bronneninformatie zullen we ook in de toekomst gebruiken. Mochten er bijkomende bronnen of trends opduiken, dan kunnen we indien nodig nieuwe en gerichte maatregelen nemen. Na een eerste toets door al onze burgemeesters, die de maatregelen al konden inkijken, zal er een Provinciaal Besluit opgemaakt worden.

Dat besluit zal in de loop van morgen worden gepubliceerd. De maatregelen gaan meteen van kracht, en zullen vanaf de publicatie van het Provinciaal Besluit gehandhaafd worden. Welke maatregelen gelden voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen? - In de provincie geldt een avondklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23u30 en 6.00u.

Iedereen moet thuis zijn tussen 23u30 en 6u, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (van en naar het werk, het ziekenhuis…). Cafés en restaurants sluiten om 23u. -

Mondneusmasker.

In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis) - In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Individuele registratie is verplicht.

Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden. - In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin. - Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels: geen ‘funshoppen’: u gaat alleen naar de markt of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of uw begeleider wanneer u hulpbehoevend bent, en niet langer dan 30 minuten. Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten.

- Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

- Individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar.
In de meest getroffen zone (stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem) worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen. - De komende vier weken zijn alle publieksevenementen verboden.

- Alle fitnesscentra sluiten. Voormelde zone is bepaald op basis van de evolutie van de verspreiding het virus. De Provinciale Crisiscel zal elke dag vergaderen om de epidemiologische toestand in de provincie strikt op te volgen evenals de effecten van deze maatregelen strikt op te volgen.