dinsdag 20 februari 2018


Laatste voordracht van het seizoen 2017-2018!

Kom luisteren naar mediaspecialist Leo NEELS die ons op 8 maart een beeld zal schetsen van het veranderende medialandschap.

Donderdag 8 maart: om 20 uur
Titel voordracht: MEDIA ZIJN GOED VOOR U


Leo Neels was advocaat en hoogleraar in media- en communicatierecht aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen.
Hij leidde VTM in de beginjaren (1989-1993), was voorzitter van het Persagentschap Belga (1993-2013)  en leidde ook Pharma.be  (2003-2013).
Hij commentariëert vaak media en journalistiek, o.m. in zijn boek “Fabriek Journalistiek. Waarom media goed zijn voor U“ (2014).

Ook familie, vrienden en kennissen zijn welkom!

Inschrijven doet u via i-Golf.

Tot dan!