Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Zoals aangekondigd in onze uitnodigingsbrief van 28 maart voor de Algemene Vergadering op 14 mei, vindt u hierbij de verschillende documenten waarvan sprake:

  • Bijlage aan dagorde
  • Antwoordformulier
  • Volmachtformulier
  • Voorstel reglement van inwendige orde (RIO)
  • Vergelijkend resultaat 2017 Budget 2018, Vergelijkende balans 2017

Wij hopen u op 14 mei te mogen verwelkomen in de Ruiterhal, Gemeentepark 10 te Brasschaat.

De deuren openen om 19 uur; de vergadering start om 19:30 uur.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de raad van bestuur

Karel Plasman
Voorzitter